KONSULTACJE
SPOŁECZNE

to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami, mający na celu podjęcie optymalnych decyzji w sprawach publicznych. Podjęliśmy wyzwanie stworzenia uniwersalnego narzędzia on‑line wspierającego polski samorząd w prowadzeniu Konsultacji społecznych.